Daurah Nahu:-Kitab Mutamimmah-Ajrumiah-pusat-pengajian-darul-fateh

Daurah Nahu: Kitab Mutammimah Ajrumiah (Ansuran)

DAURAH NAHU Kitab Mutammimah Al-Ajrumiah Kitab karangan Syeikh Hattab ini adalah pelengkap kepada Kitab Matan Ajrumiah. Kitab berperanan menyempurnakan perbahasan ilmu Nahu yang tidak disebut dalam Matan Ajrumiah. Kitab ini juga membahaskan secara terperinci kaedah-kaedah yang terdapat dalam matan dan menjadi satu kemestian belajar ilmu ini untuk mendapatkan kefahaman menyeluruh berkaitan ilmu Nahu. Syeikh al-Hattab …

Daurah Nahu: Kitab Mutammimah Ajrumiah (Ansuran) Read More »