Promo sepanjang Ramadan diskaun sebanyak 30% untuk semua daurah Darul Fateh

Pengajian Ini mengandungi:

Daurah Misbahul Munir

Perbahasan mengenai Ilmu Tauhid

Pengajian Ini mengandungi:

Tahap Pengajian: Mubtadi

Apa yang anda akan belajar?

Pengenalan ringkas pengajian

Kitab ini membahasakan secara ringkas berkaitan dengan ilmu tauhid. Dalam kitab ini juga akan dibahaskan mengenai Ketuhanan, Kenabian & Samiyyat

Silibus Pengajian

Sijil Pengajian

Sijil Penyertaan Daurah

Tenaga Pengajar