Promo sepanjang Ramadan diskaun sebanyak 30% untuk semua daurah Darul Fateh

Loading...

RM149.00

Pengajian Ini mengandungi:
Loading...

Pengajian Idhoh Mubham

Kitab Mantiq yang menerangkan matan Sullam Munauraq. (highlight perkataan Sullam Munauraq dan letak link untuk pelajar daftar Daurah Sullam Munauraq. Link https://darulfateh.com/shop/daurah-sullam-munauraq/ )
Pengajian Ini mengandungi:
Tahap Pengajian:  mutawasit

Pengenalan ringkas pengajian

Kitab Idhoh Mubham adalah syarahan kepada Matan Sullam Munauraq. Matan Sullam disusun dalam bentuk Nazhom (Syair) untuk memudahkan pelajar menghafalnya. Manakala syarahannya iaitu Idhoh Mubham disusun dalam bentuk Nathar (prosa).
Susunan sebegini memudahkan pembaca kerana tidak terikat dengan susunan Nazhom. Justeru, kitab Idhoh Mubham adalah pilihan tepat untuk mula belajar dan mendalami ilmu Mantiq.

Silibus Pengajian

1) Takrif Ilmu Mantiq
2) Hukum belajar Ilmu Mantiq
3) Perbahasan lafaz. Mufrad kulliy, mufrad juz'iy
4) Qadhiyyah : Hamliyyah dan Syarthiyyah
5) Ilmu Hadis
6) Dilalah Wadh'ieyyah
7) Muarrafat
8) Tanaqudh, Akas, Mustawi
9) Qiyas, Asykal
10) Hujjah
11) Khatha' wal Burhan

Sijil Pengajian

Sijil Penyertaan Daurah

Tenaga Pengajar

Ustaz Khairul Anuar

Ustaz Khairul Anuar
Mudir Pondok As Sohabah Kok Lanas

 

Latar Belakang Pengajian

Pondok Pasir Tumbuh

Universiti Al-Azhar

 

Antara Guru Beliau:

Al Marhum Tuan Guru Haji Saleh

Tuan Guru Haji Mohammad

Syeikh Muhammad Nuruddin

As Syahid Syeikh Imaduddin Iffat

Syeikh Prof Dr Rifaat Fauzi

Syeikh Rusydi Qalam Ad Dimasyqi

 

Pengalaman

Tenaga Pengkuliah Di Masjid dan Surau Negeri Kelantan (10 tahun)

Penterjemah Kitab Fathul Muin (Bab Jual Beli)

RM149.00