Daurah Awamil Jurjani

December 20, 2022

Course Information

Difficulty: Mubtadi(Permulaan)

Categories:

Tags:

Tenaga Pengajar

Ustaz Khairul Faris
Ustaz Khairul Faris Author

Pelajar Cemerlang SPM dan STAM Maahad Amir Indra Petra, Kelantan. ljazah Sarjana Muda Bahasa Arab, Universiti al-Azhar (2012-2016) Sarjana Bahasa Arab (Lughawiyyah), Fakulti Ulum Islamiah, Universiti al-Azhar (2018-sekarang) Beliau sekarang berada di Mesir dan sedang menyempurnakan tesis diperingkat Sarjana.

Pakej Normal

Daftar Sekarang

Maklum Balas

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+174 enrolled

Maklumat Pengajian

Peringkat: Mubtadi(Permulaan)

Categories:

Tags: