Daurah Awamil Jurjani

Maklumat pengajian

Peringkat: Mubtadi(Permulaan)

Kategori:

Tag:

Tenaga Pengajar

Ustaz Khairul Faris
Ustaz Khairul Faris Author

Pelajar Cemerlang SPM dan STAM Maahad Amir Indra Petra, Kelantan. ljazah Sarjana Muda Bahasa Arab, Universiti al-Azhar (2012-2016) Sarjana Bahasa Arab (Lughawiyyah), Fakulti Ulum Islamiah, Universiti al-Azhar (2018-sekarang) Beliau sekarang berada di Mesir dan sedang menyempurnakan tesis diperingkat Sarjana.

Pakej Normal

Daftar Sekarang

Mempunyai soalan? Sila tulis di bawah.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+408 enrolled

Maklumat Pengajian

Peringkat: Mubtadi(Permulaan)

Kategori:

Tag: