Daurah Matan ‘Izzi

Pengenalan Ringkas Pengajian

Kitab Tasrif Izzi merupakan kitab Sorf yang menjadi sukatan yang mesti dipelajari oleh penuntut ilmu agama. Ini kerana kitab ini adalah pembuka kepada ilmu Sorf. Kitab. Selain itu, kitab ini perbahasannya lebih lengkap berbanding Matan Bina’ wal Asas.

Kitab ini dikarang oleh Syeikh Abdul Wahab bin Ibrahim az-Zanjani. Beliau merupakan ulama terkemuka kurun 7 hijrah dan dinamakan Tasrif Izzi kerana merujuk kepada gelaran beliau iaitu Izzuddin. Kitab ini terbukti dapat membantu pelajar dalam memahami perubahan bentuk fe’il di dalam Bahasa Arab.

Kitab Matan Tasrif Izzi adalah kunci kepada ilmu Sorf. Kitab ini membincangkan bentuk-bentuk perubahan yang berlaku kepada fe’il (kata kerja) di dalam Bahasa Arab.

Apa yang anda akan belajar ?
1) Perubahan wazan dalam Fe’il Thulathi
2) Jenis-jenis wazan Feil Thulathi Mazid
3) Tasrif empat belas bagi Fe’il Madhi, Mudhari’ dan Tasrif Fe’il Amar
4) Perbahasan mengenai Fe’il Mudha’af,Mu’tal, Mahmuz
5) Perbahasan binaan kalimah bagi Ism Makan dan Ism Zaman

Maklumat pengajian

Anggaran Masa: 35 Jam Pengajian

Peringkat: Mubtadi(Permulaan)

Kategori: ,

Tenaga Pengajar

Ustaz Khairul Faris
Ustaz Khairul Faris Author

Pelajar Cemerlang SPM dan STAM Maahad Amir Indra Petra, Kelantan. ljazah Sarjana Muda Bahasa Arab, Universiti al-Azhar (2012-2016) Sarjana Bahasa Arab (Lughawiyyah), Fakulti Ulum Islamiah, Universiti al-Azhar (2018-sekarang) Beliau sekarang berada di Mesir dan sedang menyempurnakan tesis diperingkat Sarjana.

Pakej Normal

DAFTAR

Bahan Pengajian

Nota Matan ‘Izzi oleh Ustaz Khairul Faris

Nota Siri 1

Nota Siri 2

Nota Siri 3

Nota Siri 4

Nota Siri 5

Nota Siri 6

Nota Siri 7

Nota Siri 8

Nota Siri 9

Nota Siri 10

Nota Siri 11

Nota Siri 12

Nota Siri 13

Nota Siri 14

Nota Siri 15

Nota Siri 16

Nota Siri 17

Nota Siri 18

Nota Siri 19

Nota Siri 20

Pengajian Matan Izzi

New Lesson

New Lesson

Mempunyai soalan? Sila tulis di bawah.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+251 enrolled

Maklumat Pengajian

Anggaran Masa: 35 Jam Pengajian

Peringkat: Mubtadi(Permulaan)

Kategori: ,