Daurah Matan ‘Izzi

February 13, 2022

Pengenalan Ringkas Pengajian

Kitab Tasrif Izzi merupakan kitab Sorf yang menjadi sukatan yang mesti dipelajari oleh penuntut ilmu agama. Ini kerana kitab ini adalah pembuka kepada ilmu Sorf. Kitab. Selain itu, kitab ini perbahasannya lebih lengkap berbanding Matan Bina’ wal Asas.

Kitab ini dikarang oleh Syeikh Abdul Wahab bin Ibrahim az-Zanjani. Beliau merupakan ulama terkemuka kurun 7 hijrah dan dinamakan Tasrif Izzi kerana merujuk kepada gelaran beliau iaitu Izzuddin. Kitab ini terbukti dapat membantu pelajar dalam memahami perubahan bentuk fe’il di dalam Bahasa Arab.

Kitab Matan Tasrif Izzi adalah kunci kepada ilmu Sorf. Kitab ini membincangkan bentuk-bentuk perubahan yang berlaku kepada fe’il (kata kerja) di dalam Bahasa Arab.

Apa yang anda akan belajar ?
1) Perubahan wazan dalam Fe’il Thulathi
2) Jenis-jenis wazan Feil Thulathi Mazid
3) Tasrif empat belas bagi Fe’il Madhi, Mudhari’ dan Tasrif Fe’il Amar
4) Perbahasan mengenai Fe’il Mudha’af,Mu’tal, Mahmuz
5) Perbahasan binaan kalimah bagi Ism Makan dan Ism Zaman

Course Information

Estimated Time: 35 Jam Pengajian

Difficulty: Mubtadi(Permulaan)

Categories: ,

Tenaga Pengajar

Ustaz Khairul Faris
Ustaz Khairul Faris Author

Pelajar Cemerlang SPM dan STAM Maahad Amir Indra Petra, Kelantan. ljazah Sarjana Muda Bahasa Arab, Universiti al-Azhar (2012-2016) Sarjana Bahasa Arab (Lughawiyyah), Fakulti Ulum Islamiah, Universiti al-Azhar (2018-sekarang) Beliau sekarang berada di Mesir dan sedang menyempurnakan tesis diperingkat Sarjana.

Pakej Normal

DAFTAR

Maklum Balas

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+126 enrolled

Maklumat Pengajian

Estimated Time: 35 Jam Pengajian

Peringkat: Mubtadi(Permulaan)

Categories: ,