Daurah Muhimmah

Daurah kitab Muhimmah pada bicara segala najis yang dimaaf dan yang tiada dimaaf. Oleh : Ustaz Ahmad Izzat Irfan

Pengenalan Ringkas Pengajian

Risalah Muhimmah pada bicara segala najis yang dimaaf dan yang tiada dimaaf adalah merupakan risalah yang kedua daripada kitab Majmu’ Thalathi Rasail karangan Tuan Guru Tuan Muhammad Yaasin Bin Muhammad Toha.

Risalah ini membicarakan berkaitan permasalahan bab najis secara mendalam berdasarkan pandangan para ulamak yang muktabar.

Suci daripada najis adalah merupakan salah satu syarat sah solat. Maka, di sinilah peri pentingnya memahami dan mempelajari hukum hakam berkaitan najis supaya kita dapat solat dengan sempurna dan sah mengikut syarak. . Perbahasan najis dalam kitab ini adalah antara yang paling lengkap menghimpunkan masalah Feqah dalam Bab Najis.


Apa yang anda akan belajar ?
1) Jenis najis yang dimaafkan, jika dibawa ke dalam solat maka solat tidak batal.
2) Jenis najis yang tidak dimaafkan, tidak sah dibuat solat.
3) Penerangan berkaitan hukum bangkai
4) Penerangan hukum najis dan cara menghilangkannya
5) Kaedah menyucikan kulit haiwan kecuali anjing dan babi

Maklumat pengajian

Anggaran Masa: 11 Jam Pengajian

Peringkat: Mubtadi(Permulaan)

Kategori:

Tag: ,

Tenaga Pengajar

Ustaz Izzat Irfan
Ustaz Izzat Irfan Author

Graduan Kuliah Usuluddin (Dakwah) Universiti al-Azhar Mesir.Pendakwah Bebas dan Guru Takmir Daerah Petaling.Beliau merupakan pengalih tulisan kitab Muhimmah.

Pakej Normal

Ini merupakan Pakej Basic bagi plan Kitab Muhimmah 

DAFTAR

Bahan Pengajian

Pengajian Kitab Muhimmah 

Mempunyai soalan? Sila tulis di bawah.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+212 enrolled

Maklumat Pengajian

Anggaran Masa: 11 Jam Pengajian

Peringkat: Mubtadi(Permulaan)

Kategori:

Tag: ,