Daurah Mutammimah Ajrumiyyah

DAURAH NAHU Kitab Mutammimah Al-Ajrumiah Kitab karangan Syeikh Hattab ini adalah pelengkap kepada Kitab Matan Ajrumiah. Kitab berperanan menyempurnakan perbahasan ilmu Nahu yang tidak disebut dalam Matan Ajrumiah. Kitab ini juga membahaskan secara terperinci kaedah-kaedah yang terdapat dalam matan dan menjadi satu kemestian belajar ilmu ini untuk mendapatkan kefahaman menyeluruh berkaitan ilmu Nahu. Syeikh al-Hattab mengarang kitab ini dengan tujuan menjadikannya tangga bagi pelajar Mubtadi` untuk melangkah kepada kitab Nahu aras tinggi.

  • Anda perlu mendaftar pengajian ini untuk dapatkan akses pengajian.

DAURAH NAHU Kitab Mutammimah Al-Ajrumiah Kitab karangan Syeikh Hattab ini adalah pelengkap kepada Kitab Matan Ajrumiah. Kitab berperanan menyempurnakan perbahasan ilmu Nahu yang tidak disebut dalam Matan Ajrumiah. Kitab ini juga membahaskan secara terperinci kaedah-kaedah yang terdapat dalam matan dan menjadi satu kemestian belajar ilmu ini untuk mendapatkan kefahaman menyeluruh berkaitan ilmu Nahu. Syeikh al-Hattab mengarang kitab ini dengan tujuan menjadikannya tangga bagi pelajar Mubtadi` untuk melangkah kepada kitab Nahu aras tinggi.

Maklumat pengajian

Peringkat: Mubtadi(Permulaan)

Kategori:

Tag:

Tenaga Pengajar

Ustaz Khairul Faris
Ustaz Khairul Faris Author

Pelajar Cemerlang SPM dan STAM Maahad Amir Indra Petra, Kelantan. ljazah Sarjana Muda Bahasa Arab, Universiti al-Azhar (2012-2016) Sarjana Bahasa Arab (Lughawiyyah), Fakulti Ulum Islamiah, Universiti al-Azhar (2018-sekarang) Beliau sekarang berada di Mesir dan sedang menyempurnakan tesis diperingkat Sarjana.

Pakej Normal

DAFTAR

Mempunyai soalan? Sila tulis di bawah.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+478 enrolled

Maklumat Pengajian

Peringkat: Mubtadi(Permulaan)

Kategori:

Tag: