Maklumat pengajian

Anggaran Masa: Kuliah Pondok Masih Lagi Dalam Pembelajaran

Peringkat: Muntahi (Pengakhiran), Mutawassit (Pertengahan)

Tenaga Pengajar

Ustaz Khairul Anuar
Ustaz Khairul Anuar Author

Biodata Ustaz Khairul Anuar Ustaz Khairul Anuar Mudir Pondok As Sohabah Kok Lanas Latar Belakang Pengajian Pondok Pasir Tumbuh Universiti Al-Azhar Antara Guru Beliau: Al Marhum Tuan Guru Haji Saleh Tuan Guru Hai Mohammad Syeikh Muhammad Nuruddin As Syahid Syeikh Imaduddin Iffat Syeikh Prof Dr Rifaat Fauzi Syeikh Rusydi Qalam Ad Dimasygi Pengalaman Tenaga Pengkuliah Di Masjid dan Surau Neger Kelantan (10 tahun) Penterjemah Kitab Fathul Muin (Bab Jual Beli)

Pakej Tahunan

DAFTAR

Pakej Bulanan

DAFTAR

Bahan Pengajian

1. TAUHID HASYIAH SYARQAWI ALA HUD HUDI

Siri 1 : Muqaddimah

2. MANTIQ IDHOH MUBHAM

3. TASAWWUF HIKAM ATOILLAH

Siri 1 : Pengenalan

Siri 2 : Hikam 1-2

Siri 3 : Hikam 3-6

Siri 4 : Hikam 7-8

Siri 5 : Hikam 9-10

Siri 7 : Hikam 14

Siri 8 : Hikam 15

Siri 9 : Hikam 16

Siri 10 : Hikam 17

Siri 11 : Hikam 21

Siri 12 : Hikam 23 

Siri 13 : Hikam 26

Siri 14 : Hikam 32

Siri 15 : Hikam 37

Siri 16 : Hikam 41

Siri 17 : Hikam 44

Siri 18 : Hikam 48

Siri 19 : Hikam 52

Siri 20 : Hikam 58

Siri 21 : Hikam 61

Siri 22 : Hikam 66

Siri 23 : Hikam 69

Siri 24 : Hikam 75

Siri 25 : Hikam 83

Siri 26 : Hikam 92

Siri 27 : Hikam 98

Siri 28 : Hikam 104

Siri 29 : Hikam 109

Siri 30 : Hikam 112

Siri 31 : Hikam 115

Siri 32 : Hikam 119

Siri 34 : Hikam 126

Siri 35 : Hikam 130

Siri 36 : Hikam 135

Siri 37 : Hikam 139

Siri 38 : Hikam 142

Siri 39 : Hikam 151

Siri 40 : Hikam 159

Siri 41 : Hikam 163

Siri 42 : Hikam 171

Siri 43 : Hikam 179

Siri 44 : Hikam 185

Siri 45 : Hikam 190

Siri 46 : Hikam 195

Siri 47 : Hikam 204

Siri 48 : Hikam 209

Siri 49 : Hikam 213

Siri 50 : Hikam 218

Siri 51 : Hikam 223

Siri 52 : Hikam 230

Siri 53 : Hikam 234

Siri 54 : Hikam 238

Siri 55 : Hikam 242

Siri 56 : Hikam 245

Siri 57 : Hikam 249

Siri 58 : Hikam 253

Siri 59 : Hikam 255

Siri 60 : Hikam 257

Siri 61 : Hikam 262

4. FEQAH UMDATUL SALIK

Siri 1 Ms 67

5. USUL FEQH JAM’UL JAWAMI’

Muqaddimah

6. QAWAIED FEQH ASYBAH WAL NAZOIR

Siri 1 : Muqaddimah

7. MUSTOLAH NUZHAH AL-NAZHOR

8. HADIS AL-JAMIE` AL-SOGHIR

Siri 2 : Hadis 1-5

Siri 3 : Hadis 6-11

Siri 6 : Hadis 31

Siri 7 : Hadis 44

Siri 8 : Hadis 58

Siri 9 : Hadis 76

Siri 10 : Hadis 3111

Siri 11 : Hadis 3124

Siri 12 : Hadis 3132

9. NAHU QATRUN NADA

Siri 1 : Ms 27

10. BALAGHAH JAUHAR MAKNUN

Siri 1 : Muqaddimah

Mempunyai soalan? Sila tulis di bawah.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+62 enrolled

Maklumat Pengajian

Anggaran Masa: Kuliah Pondok Masih Lagi Dalam Pembelajaran

Peringkat: Muntahi (Pengakhiran), Mutawassit (Pertengahan)