Course Information

Estimated Time: Kuliah Pondok Masih Lagi Dalam Pembelajaran

Difficulty: Muntahi (Pengakhiran)

Tenaga Pengajar

Ustaz Khairul Anuar
Ustaz Khairul Anuar Author

Biodata Ustaz Khairul Anuar Ustaz Khairul Anuar Mudir Pondok As Sohabah Kok Lanas Latar Belakang Pengajian Pondok Pasir Tumbuh Universiti Al-Azhar Antara Guru Beliau: Al Marhum Tuan Guru Haji Saleh Tuan Guru Hai Mohammad Syeikh Muhammad Nuruddin As Syahid Syeikh Imaduddin Iffat Syeikh Prof Dr Rifaat Fauzi Syeikh Rusydi Qalam Ad Dimasygi Pengalaman Tenaga Pengkuliah Di Masjid dan Surau Neger Kelantan (10 tahun) Penterjemah Kitab Fathul Muin (Bab Jual Beli)

Pakej Tahunan

DAFTAR

Pakej Bulanan

DAFTAR

Bahan Pengajian

1. TAUHID HASYIAH SYARQAWI ALA HUD HUDI

Siri 1 : Muqaddimah

2. MANTIQ IDHOH MUBHAM

3. TASAWWUF HIKAM ATOILLAH

Siri 1 : Pengenalan
Siri 2 : Hikam 1-2
Siri 3 : Hikam 3-6
Siri 4 : Hikam 7-8
Siri 5 : Hikam 9-10
Siri 7 : Hikam 14
Siri 8 : Hikam 15
Siri 9 : Hikam 16
Siri 10 : Hikam 17
Siri 11 : Hikam 21
Siri 12 : Hikam 23 
Siri 13 : Hikam 26
Siri 14 : Hikam 32
Siri 15 : Hikam 37
Siri 16 : Hikam 41
Siri 17 : Hikam 44
Siri 18 : Hikam 48
Siri 19 : Hikam 52
Siri 20 : Hikam 58
Siri 21 : Hikam 61
Siri 22 : Hikam 66
Siri 23 : Hikam 69
Siri 24 : Hikam 75
Siri 25 : Hikam 83
Siri 26 : Hikam 92
Siri 27 : Hikam 98
Siri 28 : Hikam 104
Siri 29 : Hikam 109
Siri 30 : Hikam 112
Siri 31 : Hikam 115
Siri 32 : Hikam 119
Siri 34 : Hikam 126
Siri 35 : Hikam 130
Siri 36 : Hikam 135
Siri 37 : Hikam 139
Siri 38 : Hikam 142
Siri 39 : Hikam 151
Siri 40 : Hikam 159
Siri 41 : Hikam 163
Siri 42 : Hikam 171
Siri 43 : Hikam 179
Siri 44 : Hikam 185
Siri 45 : Hikam 190
Siri 46 : Hikam 195
Siri 47 : Hikam 204
Siri 48 : Hikam 209
Siri 49 : Hikam 213
Siri 50 : Hikam 218
Siri 51 : Hikam 223
Siri 52 : Hikam 230
Siri 53 : Hikam 234
Siri 54 : Hikam 238
Siri 55 : Hikam 242
Siri 56 : Hikam 245
Siri 57 : Hikam 249
Siri 58 : Hikam 253
Siri 59 : Hikam 255
Siri 60 : Hikam 257
Siri 61 : Hikam 262

4. FEQAH UMDATUL SALIK

Siri 1 Ms 67

5. USUL FEQH JAM’UL JAWAMI’

Muqaddimah

6. QAWAIED FEQH ASYBAH WAL NAZOIR

Siri 1 : Muqaddimah

7. MUSTOLAH NUZHAH AL-NAZHOR

8. HADIS AL-JAMIE` AL-SOGHIR

Siri 2 : Hadis 1-5
Siri 3 : Hadis 6-11
Siri 6 : Hadis 31
Siri 7 : Hadis 44
Siri 8 : Hadis 58
Siri 9 : Hadis 76
Siri 10 : Hadis 3111
Siri 11 : Hadis 3124
Siri 12 : Hadis 3132

9. NAHU QATRUN NADA

Siri 1 : Ms 27

10. BALAGHAH JAUHAR MAKNUN

Siri 1 : Muqaddimah

Mempunyai soalan? Sila tulis di bawah.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+52 enrolled

Maklumat Pengajian

Estimated Time: Kuliah Pondok Masih Lagi Dalam Pembelajaran

Peringkat: Muntahi (Pengakhiran), Mutawassit (Pertengahan)