Webinar Manhaj Pengajian Bahasa Arab

Course Information

Estimated Time: 1 Jam 43 Minit

Difficulty: Mubtadi(Permulaan)

Categories: ,

Tags:

Tenaga Pengajar

Ustaz Khairul Faris
Ustaz Khairul Faris Author

Pelajar Cemerlang SPM dan STAM Maahad Amir Indra Petra, Kelantan. ljazah Sarjana Muda Bahasa Arab, Universiti al-Azhar (2012-2016) Sarjana Bahasa Arab (Lughawiyyah), Fakulti Ulum Islamiah, Universiti al-Azhar (2018-sekarang) Beliau sekarang berada di Mesir dan sedang menyempurnakan tesis diperingkat Sarjana.

Bahan Slides Webinar 

Khulasah

Rakaman Webinar Manhaj Pengajian Bahasa Arab

Mempunyai soalan? Sila tulis di bawah.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+222 enrolled

Maklumat Pengajian

Estimated Time: 1 Jam 43 Minit

Peringkat: Mubtadi(Permulaan)

Categories: ,

Tags: