Promo sepanjang Ramadan diskaun sebanyak 30% untuk semua daurah Darul Fateh

Loading...

RM57.00

Pengajian Ini mengandungi:
Loading...

Daurah Matan Awamil Jurjani

Kitab karangan Syeikh Abdul Qahir al-Jurjani adalah kitab penting bagi penuntut ilmu untuk mendalami Ilmu Nahu. Kitab ini menerangkan 100 jenis amil yang beri pengaruh kepada perubahan keadaan akhir suatu kalimah.
Pengajian Ini mengandungi:
Tahap Pengajian:  Mubtadi

Pengenalan ringkas pengajian

Kitab karangan Syeikh Abdul Qahir al-Jurjani adalah kitab penting bagi penuntut ilmu untuk mendalami Ilmu Nahu. Kitab ini menerangkan 100 jenis amil yang beri pengaruh kepada perubahan keadaan akhir suatu kalimah.

“Amil ialah suatu faktor perubahan atau pembolehubah yang mempengaruhi kalimah selepasnya.”
Pendek kata, mengetahui semua jenis amil ini membantu anda untuk mahir meletakkan baris akhir kalimah Bahasa Arab.

Sebahagian ulamak meletakkan Matan Awamil sebagai tangga permulaan belajar Nahu sebelum daripada Matan Ajrumiah.

Kitab ini terbukti dapat membantu pelajar dalam memahami perubahan bentuk fe’il di dalam Bahasa Arab.

Silibus Pengajian

Sijil Pengajian

Sijil Penyertaan Daurah

Tenaga Pengajar

Ustaz Khairul Faris

  • Pelajar Cemerlang SPM dan STAM Maahad Amir Indra Petra, Kelantan.
  • Ijazah Sarjana Muda Bahasa Arab, Universiti al-Azhar (2012-2016)
  • Sarjana Bahasa Arab (Lughawiyyah), Fakulti Ulum Islamiah, Universiti al-Azhar (2018-sekarang)
  • Beliau sekarang berada di Mesir dan sedang menyempurnakan tesis diperingkat Sarjana.

RM57.00