Promo sepanjang Ramadan diskaun sebanyak 30% untuk semua daurah Darul Fateh

Loading...

RM120.00

Pengajian Ini mengandungi:
Loading...

Daurah Kitab Matan Izzi

Kitab Matan Tasrif Izzi adalah kunci kepada ilmu Sorf. Kitab ini membincangkan bentuk-bentuk perubahan yang berlaku kepada fe’il (kata kerja) di dalam Bahasa Arab.
Pengajian Ini mengandungi:
Tahap Pengajian:  Mubtadi

Pengenalan ringkas pengajian

Kitab Tasrif Izzi merupakan kitab Sorf yang menjadi sukatan yang mesti dipelajari oleh penuntut ilmu agama. Ini kerana kitab ini adalah pembuka kepada ilmu Sorf. Kitab. Selain itu, kitab ini perbahasannya lebih lengkap berbanding Matan Bina’ wal Asas.

 

Kitab ini dikarang oleh Syeikh Abdul Wahab bin Ibrahim az-Zanjani. Beliau merupakan ulama terkemuka kurun 7 hijrah dan dinamakan Tasrif Izzi kerana merujuk kepada gelaran beliau iaitu Izzuddin. Kitab ini terbukti dapat membantu pelajar dalam memahami perubahan bentuk fe’il di dalam Bahasa Arab.

Silibus Pengajian

1) Perubahan wazan dalam Fe'il Thulathi
2) Jenis-jenis wazan Feil Thulathi Mazid
3) Tasrif empat belas bagi Fe'il Madhi, Mudhari' dan Tasrif Fe'il Amar
4) Perbahasan mengenai Fe'il Mudha'af,Mu'tal, Mahmuz
5) Perbahasan binaan kalimah bagi Ism Makan dan Ism Zaman

Sijil Pengajian

Sijil Penyertaan Daurah

Tenaga Pengajar

Ustaz Khairul Faris

Pelajar Cemerlang SPM dan STAM Maahad Amir Indra Petra, Kelantan.

 

Ijazah Sarjana Muda Bahasa Arab, Universiti al-Azhar (2012-2016)

 

Sarjana Bahasa Arab (Lughawiyyah), Fakulti Ulum Islamiah, Universiti al-Azhar (2018-sekarang)

 

Beliau sekarang berada di Mesir dan sedang menyempurnakan tesis diperingkat Sarjana.

RM120.00