Promo sepanjang Ramadan diskaun sebanyak 30% untuk semua daurah Darul Fateh

Loading...

RM67.00

Pengajian Ini mengandungi:
Loading...

Daurah Kitab Muhimmah

Risalah Muhimmah pada bicara segala najis yang dimaaf dan yang tiada dimaaf adalah merupakan risalah yang kedua daripada kitab Majmu’ Thalathi Rasail karangan Tuan Guru Tuan Muhamm
Pengajian Ini mengandungi:
Tahap Pengajian:  Mubtadi

Pengenalan ringkas pengajian

Risalah Muhimmah pada bicara segala najis yang dimaaf dan yang tiada dimaaf adalah merupakan risalah yang kedua daripada kitab Majmu’ Thalathi Rasail karangan Tuan Guru Tuan Muhammad Yaasin Bin Muhammad Toha. Risalah ini membicarakan berkaitan permasalahan bab najis secara mendalam berdasarkan pandangan para ulamak yang muktabar.

 

Suci daripada najis adalah merupakan salah satu syarat sah solat. Maka, di sinilah peri pentingnya memahami dan mempelajari hukum hakam berkaitan najis supaya kita dapat solat dengan sempurna dan sah mengikut syarak. . Perbahasan najis dalam kitab ini adalah antara yang paling lengkap menghimpunkan masalah Feqah dalam Bab Najis.

Silibus Pengajian

1) Jenis najis yang dimaafkan, jika dibawa ke dalam solat maka solat tidak batal.
2) Jenis najis yang tidak dimaafkan, tidak sah dibuat solat.
3) Penerangan berkaitan hukum bangkai
4) Penerangan hukum najis dan cara menghilangkannya
5) Kaedah menyucikan kulit haiwan kecuali anjing dan babi

Sijil Pengajian

Sijil Penyertaan Daurah

Tenaga Pengajar

Ustaz Izzat Irfan

Graduan Kuliah Usuluddin (Dakwah) Universiti al-Azhar Mesir

 

Pendakwah Bebas dan Guru Takmir Daerah Petaling

 

Beliau merupakan pengalih tulisan kitab Muhimmah

RM67.00